Tuesday, December 10, 2013

Regukan Cinta # 2

Semoga ia, Cinta yang dipilih.
Karena cinta, tidak hanya memilih melainkan juga dipilih.
Dipilih oleh Sang Maha Pemilih Allah Swt.Gihaz, 01022013

Friday, December 6, 2013

Arridho wa Al hubb

Ridho dan Hub (cinta).
Dengan Ridho dan Cinta,
tertanamlah niatan ikhlas dan tawakkal.
Dengan Ridho dan Cinta,
tumbuhlah jiwa raga yang semangat.
Dengan ridho dan Cinta,
suburlah sifat tawadhu', khudu' dan khusyu'.
Dengan ridho dan hub,
berbuahlah sikap toleransi dan akhlaq mulia.

Wednesday, April 11, 2012

Niat, Istiqamah

Sebelum menginjakkan segala asamu
selami dahulu laut faham nyatamu
lantas Niatkan dan Istiqamahkanlah,
kelak,
kau akan dapati inti dari Ayat-ayat kauni ilahi.

Asa yang tertata,

akan menyata dan bertahta
jika Allah sebagai tujuan, di niatkan
Dan usaha antusias, di istiqamahkan.

Tentang Niat, Rasulallah Saw menganjurkan
انّما الأعمال بالنّيات و انّما لكلّ امرئ ما نوى
“Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niat,
Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkanya”

Sunday, February 12, 2012

Sabar


Sabar dalam islam tidak ada batasan,
selama jiwa masih bisa merasa
raga masih bisa menyangga,
sabar mesti tetap dijadikan alasan;
alasan sebagai pelipur duka lara
alasan untuk sejukan dahaga prahara

alasan jadikan sahaja atas kehendak Tuhan

-Inilah Sunatullah,
di pelataran Dunia segalanya saling berpasangan,
ketika duka, sukapun akan menyapa
ketika resah, damaipun akan merekah
ketika sulit, mudahpun akan melejit